Navigation

Deine Fahrschule

Deine Fahrschule jetzt informieren

Dein Camp

Dein Camp jetzt informieren

Deine Kurstermine

Deine Kurstermine jetzt informieren

Deine Kurstermine

08.01.2018 - 22.01.2018

zur Anmeldung

Theorieprüfung: 22.01.2018

Praxisprüfung: 24.01.2018

29.01.2018 - 12.02.2018

zur Anmeldung

Theorieprüfung: 12.02.2018

Praxisprüfung: 14.02.2018

Zusatzprüftermin

zur Anmeldung

Theorieprüfung: 19.02.2018

Praxisprüfung: 21.02.2018

19.02.2018 - 05.03.2018

zur Anmeldung

Theorieprüfung: 05.03.2018

Praxisprüfung: 07.03.2018

05.03.2018 - 19.03.2018

zur Anmeldung

Theorieprüfung: 19.03.2018

Praxisprüfung: 21.03.2018

Zusatzprüftermin

zur Anmeldung

Theorieprüfung: 26.03.2018

Praxisprüfung: 28.03.2018

26.03.2018 - 09.04.2018

zur Anmeldung

Theorieprüfung: 09.04.2018

Praxisprüfung: 11.04.2018

09.04.2018 - 23.04.2018

zur Anmeldung

Theorieprüfung: 23.04.2018

Praxisprüfung: 25042018

23.04.2018 - 07.05.2018

zur Anmeldung

Theorieprüfung: 07.05.2018

Praxisprüfung: 09.05.2018

14.05.2018 - 28.05.2018

zur Anmeldung

Theorieprüfung: 28.05.2018

Praxisprüfung: 30.05.2018

Zusatzprüftermin

zur Anmeldung

Theorieprüfung: 11.06.2018

Praxisprüfung: 13.06.2018

11.06.2018 - 25.06.2018

zur Anmeldung

Theorieprüfung: 25.06.2018

Praxisprüfung: 27.06.2018

Zusatzprüftermin

zur Anmeldung

Theorieprüfung: 09.07.2018

Praxisprüfung: 11.07.2018

09.07.2018 - 23.07.2018

zur Anmeldung

Theorieprüfung: 23.07.2018

Praxisprüfung: 25. und 26.07.2018

09.07.2018. - 23.07.2018 Außenkurs Feldbach

zur Anmeldung

Theorieprüfung: 23.07.2018

Praxisprüfung: 25. und 26.07.2018

30.07.2018 - 13.08.2018

zur Anmeldung

Theorieprüfung: 13.08.2018

Praxisprüfung: 14. und 16.8.2018

20.08.2018 - 03.09.2018

zur Anmeldung

Theorieprüfung: 03.09.2018

Praxisprüfung: 05.09.2018

03.09.2018 - 17.09.2018

zur Anmeldung

Theorieprüfung: 17.09.2018

Praxisprüfung: 19.09.2018

24.09.2018 - 08.10.2018

zur Anmeldung

Theorieprüfung: 08.10.2018

Praxisprüfung: 10.10.2018

08.10.2018 - 22.10.2018

zur Anmeldung

Theorieprüfung: 22.10.2018

Praxisprüfung: 24.10.2018

Zusatzprüftermin

zur Anmeldung

Theorieprüfung: 05.11.2018

Praxisprüfung: 07.11.2018

05.11.2018 - 19.11.2018

zur Anmeldung

Theorieprüfung: 19.11.2018

Praxisprüfung: 21.11.2018

19.11.2018 - 03.12.2018

zur Anmeldung

Theorieprüfung: 03.12.2018

Praxisprüfung: 05.12.2018

03.12.2018 - 17.12.2018

zur Anmeldung

Theorieprüfung: 17.12.2018

Praxisprüfung: 19.12.2018

Zusatzprüftermin

zur Anmeldung

Theorieprüfung:

Praxisprüfung: 28.12.2018

22.12.2018 - 07.01.2019

zur Anmeldung

Theorieprüfung: 07.01.2019

Praxisprüfung: 09.01.2019

22.12.2018. - 07.01.2019 Außenkurs Feldbach

zur Anmeldung

Theorieprüfung: 07.01.2019

Praxisprüfung: 09.01.2019

Ing. Josef Kaufmann
Bairisch Kölldorf 260
8344 Bairisch Kölldorf

Fon: +43 3159 24094
Fax: +43 3159 24094 - 14
E-Mail:

Bürozeiten
Mo – Fr: 08:00 – 17:00 Uhr
Sa: 08:00 – 12:00 Uhr